Velkommen til Hverdagskirka

Hverdagskirka handler om tradisjonell tro og verdier, presentert på en utradisjonell måte. En måte som er tilpasset vår tid. Vi ønsker å være en kirke der kaffebordet er like naturlig som kirkebenken. Her møtes vanlige folk for fellesskap og gudstjeneste. Her håper vi du forstår det som sies eller synges, uten å ha erfaring med kirke fra før. 

Hverdagskirka møtes også på søndagen, men handler om hver dag. Vi ser på oss selv som en stor familie, der man kan dele gleder og sorger, og sammen bli kjent med Gud. 

Hverdagskirka er for alle mennesker i alle situasjoner, også i livets utfordrende perioder. Vi elsker ekte mennesker, og liker at man er ærlige om livet.

Tro presentert på en uformell måte. Her har kaffebordet og praten en naturlig og sentral plass. Felleskap for mennesker i alle livssituasjoner.