Våre Verdier

Hverdagskirka ønsker å være en arena for gudstro og fellesskap som er tilgjengelig for alle.

Raus

Nestekjærlighet er kjerneverdien i Jesu lære. Alle skal oppleve seg akseptert for den man er, på tross av alle feil og mangler. Vi heier på hverandre gjennom livets opp- og ned-turer. Hjelpsomhet, gavmildhet og det å by på seg selv er noe vi setter høyt.

Ekte

Vi ønsker at felleskapet vårt oppmuntrer til å leve et ærlig og oppriktig liv med hele seg. Masker, fasader og uærlighet er ikke en god oppskrift på å få det godt med seg selv eller med hverandre.

Inkluderende

Vi ser på oss selv som en stor gjestfri familie der alle generasjoner og alle typer mennesker er velkomne. Det er ingen forutsetning å tro eller mene det samme som de andre i kirka. Felleskap og nestekjærlighet fungerer på tvers av det.

Relasjonell

Gudstjeneste handler om mennesket og Gud, men vi tror relasjonen med Gud henger tett sammen med hvordan vi relaterer til hverandre. På gudstjenestene i Hverdagskirka skal vi oppleve å ha det trivelig sammen med andre mennesker, samtidig som vi kan styrke vårt forhold til Gud.

Engasjert

Som kirke skal vi ikke være en navlebeskuende klubb. Vi vil å være aktive og engasjerte i vårt lokalsamfunn, både som kirke og som enkeltpersoner.