Hva skjer

Hverdagskirka ønsker velkommen til én times gudstjeneste søndager klokka 12, med kaffeservering fra kl 11.30 hver gang. Fra kl 13 er det kirkekaffe med fellesskap for alle. Mellom påske og høstferien skjer gudstjenestene i bakgården på Larsen; butikk & kafe, i Hamar. Fra høstferien til påske holder vi til i rotunden på Hedmarktoppen folkehøyskole.

Hverdagskirka er en dugnadskirke hvor alle bidrar, og vi ikke har noen ansatte. Talere på gudstjenesten er en god blanding mellom folk i kirka, inspirerende talere og pastorer fra forskjellige steder i landet og lokale kjente personer som deler fra sitt liv og spor av tro.

Vi følger skoleruta og arrangerer ikke gudstjenster i ferier, men inviterer ofte til sosiale samlinger på søndager i feriene.

Følg med på facebooksiden for informasjon om førstkommende gudstjeneste og andre arrangementer:

https://www.facebook.com/hverdagskirka