Velkommen til Hverdagskirka

Hverdagskirka handler om tradisjonell tro og verdier, presentert på en utradisjonell måte.

Vi ønsker å være en kirke der kaffebordet er like naturlig som kirkebenken, hvor vanlige folk møtes for fellesskap og gudstjeneste.

For informasjon om vårt tilbud, se her.

Hvem vi er

Hverdagskirka består av vanlige mennesker, med ulik bagasje.

Vi møtes hver søndag for å prate med hverandre, drikke god kaffe og høre mennesker fortelle om sin tro. Vi får høre både kjente og ukjente gi oss en større forståelse av hvem Jesus er og hva han kan bety for livene våre.

Vi ønsker at Hverdagskirka skal være et sted hvor man kan komme som man er, og få være en del av et miljø og et felleskap som er inspirerende og oppmuntrende. Det finnes mange flere hverdager enn andre dager, og vi tror at Jesus er like opptatt av oss, og tilstede, uansett hvilken dag eller situasjon man befinner seg i.
I Hverdagskirka ser vi det som viktig å snakke ærlig om livet. Her er det upolerte mennesket, i alle aldre, velkommen uten masker og fasader.

Hva vi gjør

Gudstjeneste

Vi har gudstjeneste hver søndag klokken 12.
Dørene er alltid åpne fra 11:30, og du er velkommen til å drikke kaffe og mingle. Klokken 13:00 serveres det mer kaffe og kaker. Vi får besøk av inspirerende mennesker fra nært og fjernt som deler Guds ord og tanker om det kristne livet med oss.

Alpha

Tenker du på livets store spørsmål? Alpha-kurset er egnet både for deg som undrer over tro og meningen med livet, og for deg som allerede tror. I Alphakurset er det rom for undring, spørsmål og refleksjon. Alle er velkommen på Alpha, og det er mange forskjellige grunner til at mennesker deltar. Noen prøver å finne ut om Gud finnes, mens andre rett og slett søker et miljø og nye venner. Uansett er du hjertelig velkommen!

Hverdagskirka arrangerer Alphakurs en gang i året, og det starter hver januar. Kurset er gratis.

Hva vi tror

Hverdagskirka står for et klassisk kristent trossyn og anerkjenner Bibelen som rettesnor for liv og lære. Vi tror på Bibelens treenige Gud – Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.

Vi tror at Gud har skapt oss og ønsker fellesskap med oss. Dette fellesskapet er tilgjengelig gjennom troen på Jesus Kristus. Samtidig respekterer vi at man er på forskjellige steder i sin trosvandring. Vi gleder oss over at mennesker som ikke har landet på samme standpunkt som oss også føler seg hjemme i fellesskapet vårt.»

Hverdagskirka ønsker å være en arena for gudstro og fellesskap som er tilgjengelig for alle.

Medlemskap

Ønsker du å bli medlem i Hverdagskirka, fyll ut navn og epost, og vi sender deg skjema til utfylling.