Hvem vi er

Hverdagskirka består av vanlige mennesker, med ulik bagasje.

Vi møtes hver søndag for å prate med hverandre, drikke god kaffe og høre mennesker fortelle om sin tro. Vi får høre både kjente og ukjente gi oss en større forståelse av hvem Jesus er og hva han kan bety for livene våre.

Vi ønsker at Hverdagskirka skal være et sted hvor man kan komme som man er, og få være en del av et miljø og et felleskap som er inspirerende og oppmuntrende. Det finnes mange flere hverdager enn andre dager, og vi tror at Jesus er like opptatt av oss, og tilstede, uansett hvilken dag eller situasjon man befinner seg i.
I Hverdagskirka ser vi det som viktig å snakke ærlig om livet. Her er det upolerte mennesket, i alle aldre, velkommen uten masker og fasader.