Hva vi tror

Hverdagskirka står for et klassisk kristent trossyn og anerkjenner Bibelen som rettesnor for liv og lære. Vi tror på Bibelens treenige Gud – Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.

Vi tror at Gud har skapt oss og ønsker fellesskap med oss. Dette fellesskapet er tilgjengelig gjennom troen på Jesus Kristus. Samtidig respekterer vi at man er på forskjellige steder i sin trosvandring. Vi gleder oss over at mennesker som ikke har landet på samme standpunkt som oss også føler seg hjemme i fellesskapet vårt.»

Hverdagskirka ønsker å være en arena for gudstro og fellesskap som er tilgjengelig for alle.